Datu pertsonalen babesa
DBEOren arabera

METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.k, datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen araudia aplikatuz, jakinarazten du www.metix.es webguneko formularioen bidez jasotzen diren datu pertsonalak METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.ren zerbitzuen erabiltzaileen fitxategi automatizatu espezifikoetan sartzen direla.

Datu pertsonalak bildu eta modu automatizatuan tratatzearen helburua da merkataritza-harremana mantentzea eta METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresaren berezko informazio-, prestakuntza- eta aholkularitza-lanak eta beste jarduera batzuk egitea.

Datu horiek beharrezkoak diren erakundeei baino ez zaizkie lagako, lehen adierazitako helburua betetzeko helburu bakarrarekin.

 

METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.k datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartzen ditu, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoan, xedatutakoaren arabera, eta Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoa (3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa) indargabetzen du.

Erabiltzaileak edozein unetan baliatu ahal izango ditu aipatutako Erregelamenduan (EB) aitortutako sarbide-, aurkakotze-, zuzenketa-, baliogabetze-, mugatze- eta eramangarritasun-eskubideak. Eskubide horiek erabiltzaileak berak erabil ditzake info@metix.es helbidera idatziz edo helbide honetan: Mikeletegi pasealekua 50, 20009 Donostia (Gipuzkoa).

Erabiltzaileak adierazten du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta datu horiek eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen du, aldaketen berri emanez METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.ri.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua:

Zer helbururekin tratatuko ditugu zure datu pertsonalak?

METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.n, bildutako zure datu pertsonalak www.metix.es webgunearen bidez tratatuko ditugu, honako helburu hauekin:

Webgunean eta sektorean eskainitako zerbitzu berriei buruzko merkataritza-informazioa eta buletinak bidaltzea.

Sustapen-informazioa elektronikoki bidaltzea.

Erabiltzaileak harremanetarako inprimakiaren bidez eskatutako informazioa ematea.

Gogorarazten dizugu edozein bidetatik eta edozein unetan aurka egin diezaiokezula komunikazio komertzialak bidaltzeari, aurretik adierazitako helbidera mezu elektroniko bat bidaliz.

Erregistro horien eremuak nahitaez bete behar dira, eta ezinezkoa da adierazitako helburuak betetzea datu horiek ematen ez badira.

Zenbat denboraz gordetzen dira bildutako datu pertsonalak?

Emandako datu pertsonalak merkataritza-harremanak irauten duen bitartean edo horiek ezabatzea eskatzen ez den bitartean gordeko dira, eta emandako zerbitzuengatik legezko erantzukizunak eragin ditzakeen epean.

Legitimazioa:

Zure datuen tratamendua hori legitimatzen duten honako oinarri juridiko hauen bidez egiten da:

Informazioa eskatzea eta/edo METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresaren zerbitzuak kontratatzea. Zerbitzu horien terminoak eta baldintzak zure eskura jarriko dira beti, balizko kontratazio baten aurretik.

Baimen askea, espezifikoa, informatua eta zalantzarik gabea; izan ere, pribatutasun-politika hau zure eskura jarriz jakinarazten dizugu. Politika hori irakurri ondoren, ados bazaude, adierazpen baten bidez edo baiezko ekintza argi baten bidez onar dezakezu, horretarako jarritako lauki bat markatuta, adibidez.

Zure datuak ematen ez badizkiguzu edo modu oker edo osatugabean ematen baduzu, ezingo dizugu zure eskaera erantzun, eta guztiz ezinezkoa izango da eskatutako informazioa zuri ematea edo zerbitzuak kontratatzea.

Hartzaileak:

Datuak ez zaizkio METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresarekin zerikusirik ez duen inori jakinaraziko, legeak hala agintzen ez badu.

Zerbitzuen erabiltzaileek bildutako datuak

Erabiltzaileak izaera pertsonaleko fitxategiak baditu partekatutako ostatu-zerbitzarietan, METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresak ez du bere gain hartuko DBEO ez betetzearen erantzukizuna.

Jabetza intelektualaren eskubideak www.omegaigf.com

METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.k egile-eskubide guztiak, jabetza intelektuala, industriala, «know how» eta www.metix.es webgunearen edukiekin eta bertan eskaintzen diren zerbitzuekin zerikusia duten beste eskubide guztiak ditu, baita horiek inplementatzeko beharrezkoak diren programak eta erlazionatutako informazioa ere..

 

Ezin da www.metix.es webgunearen eduki osoak edo partzialak kopiatu, argitaratu eta/edo modu ez hertsiki pribatuan erabili, aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

Softwarearen jabetza intelektuala

Erabiltzaileak METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresak bere esku jarritako hirugarrenen programak errespetatu behar ditu, doakoak eta/edo publikoak izan arren.

METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresak softwarearen beharrezko ustiapen-eskubideak eta jabetza intelektuala ditu.

Erabiltzaileak ez du inolako eskubiderik edo lizentziarik eskuratzen kontratatutako zerbitzuagatik, zerbitzua emateko beharrezko softwareari dagokionez, ezta zerbitzuaren jarraipenari buruzko informazio teknikoari dagokionez ere, kontratatutako zerbitzuak betetzeko beharrezkoak diren eskubide eta lizentziak izan ezik, eta horiek irauten duten bitartean soilik.

Kontratua betetzea gainditzen duen edozein jardueratarako, erabiltzaileak METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.ren idatzizko baimena beharko du. Erabiltzaileak debekatuta izango du METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.ren jabetzako zerbitzarien konfigurazioa, egitura eta fitxategiak sartzea, aldatzea eta bistaratzea, eta bere gain hartuko du zerbitzarietan eta segurtasun-sistemetan gerta litekeen edozein gorabeheraren ondoriozko erantzukizun zibila eta penala, bere aldetik zabarkeriaz edo maltzurkeriaz jokatzearen ondorioz.

Ostatatutako edukien jabetza intelektuala

Debekatuta dago METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresak emandako zerbitzuak jabetza intelektualari buruzko legeriaren aurka erabiltzea, eta bereziki:

Espainiako legeen aurkakoa den edo hirugarrenen eskubideak urratzen dituen erabilera.

METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresaren iritziz indarkeriazkoa, lizuna, gehiegizkoa, legez kanpokoa, arrazazkoa, xenofoboa edo difamaziozkoa den edozein eduki argitaratzea edo transmititzea.

Crack-ak, programen serie-zenbakiak edo hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubideak urratzen dituen beste edozein eduki.

Domeinuko posta-zerbitzaria eta posta elektronikoko helbideak erabiltzea nahi ez den posta masiboa bidaltzeko.

Erabiltzaileak bere webgunearen edukiaren, transmititu eta biltegiratutako informazioaren, hipertestu-esteken, hirugarrenen aldarrikapenen eta jabetza intelektualari, hirugarrenen eskubideei eta adingabeen babesari buruzko lege-ekintzen gaineko erantzukizun osoa du.

Erabiltzaileak erantzukizuna du indarrean dauden lege eta erregelamenduei eta online zerbitzuaren funtzionamenduarekin, merkataritza elektronikoarekin, egile-eskubideekin, ordena publikoa mantentzearekin eta Internet erabiltzeko printzipio unibertsalekin zerikusia duten arauei dagokienez.

Erabiltzaileak kalte-ordaina emango dio METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.ri, METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.ren inputazioak erabiltzaileari egotz dakiokeen arrazoiren batean eragindako gastuengatik, ordainsariak eta defentsa juridikoko gastuak barne, baita behin betikoa ez den erabaki judizial baten kasuan ere.

Ostatatutako informazioaren babesa

METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.k bere zerbitzarietan ostatatutako edukien segurtasun-kopiak egiten ditu; hala ere, ez du bere gain hartzen erabiltzaileek datuak ustekabean galtzearen edo ezabatzearen erantzukizunik. Era berean, ez du bermatzen erabiltzaileek ezabatutako datu guztiak birjarriko dituztenik; izan ere, baliteke datu horiek ezabatu eta/edo aldatu izana azken segurtasun-kopia egin zenetik igarotako denbora-tartean.

Eskainitako zerbitzuek, backup zerbitzu espezifikoek izan ezik, ez dute barne hartzen METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresak egindako segurtasun-kopietan gordetako edukiak birjartzea, galera hori erabiltzaileari egotz dakiokeenean; kasu horretan, berreskurapenaren konplexutasunarekin eta bolumenarekin bat datorren tarifa bat zehaztuko da, betiere erabiltzaileak onartu ondoren.

Ezabatutako datuak birjartzea zerbitzuaren prezioan sartuta dago soilik edukiaren galera METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresari egotz dakizkiokeen arrazoien ondorio denean.

Merkataritza-komunikazioak

LSSI legea aplikatuz METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L. enpresak ez du publizitate- edo sustapen-komunikaziorik bidaliko posta elektronikoz edo beste komunikabide elektroniko baliokideren batez, aldez aurretik eskatu ez bada edo hartzaileek berariaz baimendu ez badute.

Aldez aurreko kontratu-harremana duten erabiltzaileen kasuan, METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.k baimena du METIX GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.ren produktu edo zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioak bidaltzeko, baldin eta hasiera batean bezeroarekin kontratatu zirenen antzekoak badira.

Nolanahi ere, erabiltzaileak, bere nortasuna egiaztatu ondoren, Bezeroaren Arretarako kanalen bidez merkataritza-informazio gehiago ez helarazteko eskatu ahal izango du.

Scroll to Top